#prnsarawak Segmen pendidikan antara yang diberi penekanan dalam pembangunan luar bandar.

Untuk itu, kerajaan bercadang menyiapkan kerja pembaikan 183 buah sekolah daif di Sarawak menggunakan kaedah pembinaan cepat Sistem Pembinaan Bersepadu, IBS, dalam tempoh tujuh tahun.

Buat permulaan, lapan bangunan sekolah telah dan sedang disiapkan yang memerlukan tempoh kira-kira lapan minggu.