Kementerian Pertahanan mampu menyiapkan enam projek dalam fasa satu projek pembinaan jalan kawasan pedalaman dan tanah tinggi di Sarawak dengan mengunakan kaedah baharu.

Dengan kos RM252 juta, kaedah itu mampu menjimatkan lebih RM620 juta berbanding pembinaan secara konvensional.